Par kompāniju

Olaines pilsēta, kas atrodas 20 kilometrus no Rīgas, tiek uzskatīta par Latvijas ķīmiskās rūpniecības centru, un ķīmiskā rūpnīca BIOLARS ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Olainē. Šobrīd BIOLAR ir vienīgais specializētais ķīmijas uzņēmums Baltijas valstīs un vadošais Azo-iniciatoru ražotājs Eiropā.


Rūpnīcas teritorija ir gandrīz 200 tūkstoši kvadrātmetru, bet kopējā apbūves platība ir vairāk nekā 70 tūkstoši kvadrātmetru.

Rūpnīca izveidota uz Valsts pētniecības un ražošanas apvienības "Biolar" bāzes, kas jau vairāk nekā 30 gadus veic fundamentālus zinātniskos pētījumus un nodarbojas ar tūkstošiem dažādu nosaukumu ķīmisko reaģentu un ļoti tīru vielu ražošanu.

Šobrīd uzņēmums "BIOLARS", izmantojot daudzu gadu pieredzi, specializējas eksperimentālajās izstrādnēs ķīmijas jomā, tehnoloģiski sarežģītu ķīmisko produktu ražošanā, starpmateriālu ražošanā krāsu un laku rūpniecībai, kā arī ražo gatavās krāsas un lakas dažādām vajadzībām, būvniecībā izmantojamo un sadzīves ķīmiju.

Šim nolūkam ir organizētas trīs galvenās ražotnes:

Ķīmijas produkcijas ražotne

Laku un sveķu ražotne

Emaljas ražotne

Uzņēmumam ir plaša ražošanas bāze:

Ražošanas cehi


Izejvielu un gatavās produkcijas noliktavas


Šķidro produktu noliktavas, kas aprīkotas ar visu nepieciešamo drošai to uzglabāšanai


Muitas noliktavas


Savi automobiļu un dzelzceļa pievedceļi

Rūpnīcā darbojas vairākas laboratorijas:

Zinātniskā pētniecības laboratorija nodarbojas ar jaunu ķīmisko materiālu veidu izstrādi.


Atsevišķa specializēta laboratorija veic pētījumus krāsu un laku materiālu organiskās sintēzes jomā.


Analītiskā laboratorija veic pastāvīgu izejvielu un gatavās produkcijas kontroli.

Uzņēmumā ir ieviestas un sekmīgi darbojas ISO starptautisko pārvaldības standartu sistēmas: kvalitātes (ISO 9001), vides aizsardzības (ISO 14001) un energoefektivitātes (ISO 50001) jomā.

Kompānijas BIOLARS stratēģijas mērķis ir - Latvijas un ārvalstu tirgus nodrošināšana ar augstvērtīgu produkciju, kas izstrādāta atbilstoši labākajām Latvijas ķīmijas skolas tradīcijām, mūsdienu prasībām un patērētāju vajadzībām.