Sertifikācija

Uzņēmumam BIOLARS ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti lai veiktu ražošanas un komerciālas darbības ar ķīmiskiem produktiem un sevišķi bīstamām vielām, ievērojot visas pastāvošās normas, prasības un likumus.Valsts vides dienesta izdota ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI.Starptautiskas kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001:2015Starptautiskas vides vadības sistēmas sertifikāts ISO 14001:2015Starptautiskas energopārvaldības vadības sistēmas sertifikāts ISO 50001:2018Sudraba sertifikāts dalībnieka ECOVADIS, kas ir pasaulē lielākais un uzticamākais uzņēmumu biznesa ilgspējības novērtējuma reitingu sniedzējs.