Stratēģija

«Latvijas un ārvalstu tirgus nodrošināšana ar augstvērtīgu produkciju, kas izstrādāta atbilstoši labākajām Latvijas ķīmijas skolas tradīcijām, mūsdienu prasībām un patērētāju vajadzībām.»