Vakances

Ķīmisko procesu tehnologs (inženieris)

Profesijas kods 21450
Amats uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Amata pienākumi:

 • Noteikt produkcijas apstrādes maršrutu un veicamo darbu kārtību.
 • Aprēķināt ražošanas jaudas un iekārtas iekraušanu.
 • Izstrādāt tehnoloģiskos normatīvus, instrukcijas, maršrutu kartes, tehniskā līmeņa un produkcijas kvalitātes kartes un citu tehnoloģisko dokumentāciju.
 • Veikt izmaiņas tehniskajos dokumentos sakarā ar korekcijām tehnoloģiskajos procesos un ražošanas režīmos.
 • Saskaņot izstrādāto tehnoloģisko dokumentāciju ar citām uzņēmuma struktūrām.
 • Piedalīties eksperimentālos darbos jaunu tehnoloģisko procesuieviešanai ražošanā, darba organizācijasprogrammu pilnveidošanā, jaunas tehnikas ieviešanā, organizatoriski-tehniskos pasākumosražošanas jaudu savlaicīgā apgūšanā, attīstīt tehnoloģijas un kontrolēt to ieviešanu.
 • Kontrolēt tehnoloģiskās disciplīnas ievērošanu ražošanā un pareizu tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju.
 • Analizēt brāķa iemeslus, piedalīties pasākumu izstrādē, lai tos nepieļautu un novērstu.
 • Piedalīties ražošanas produkcijas reklamāciju izskatīšanā.
 • Piedalīties tehniskās kontroles un produkcijas izmēģinājumu metožu izstrādē.
 Kvalifikācijas prasības:

Jāzina:
 • Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, noteikumi, rīkojumi, metodiskie un normatīvie materiāli par ražošanas tehnoloģisko sagatavošanu, uzņēmuma tehniskās attīstības perspektīvi;
 • Ražošanas tehnoloģisko procesu un režīmu projektēšanas sistēmas un metodes;
 • Pamata tehnoloģiskās iekārtas un to darbības principi;
 • Ražošanas tehnoloģiju un režīmu pamatprincipi;
 • Izejvielu, materiālu, gatavās produkcijas tehniskās prasības;
 • Tehniskie noteikumi un standarti;
 • Izejvielu, materiālu, enerģijas izlietošanas normas;
 • Brāķa veidi un to novēršanas paņēmieni;
 • Normatīvie materiāli tehniskās dokumentācijas izstrādei;
 • Ekonomikas pamati;
 • Ražošanas organizācijas un vadības pamati;
 • Darba likumdošanas pamati;
 • Apkārtējās vides aizsardzības,darbaaizsardzības un ugunsdrošībasnormas un noteikumi.Iekšējie darba kārtības noteikumi.
Izglītība: augstākā, ķīmiķis-tehnologs

Profesionālā pieredze: darba stāžsķīmiskajārūpniecībā ne mazāk kā 3 gadi

Alga : sākot ar 1200 EUR mēnesī un tālāk līdz 2000 EUR mēnesī.

Darba režīms: normāls darba laiks, 5 dienas nedēļā.

Labumi: veselības apdrošināšana, pusdienas par simbolisku samaksu, transports uz/no darba,iespējama (2-3 gadi) izaugsme līdzražotnes tehnologa amatam.

Kontaktpersona:
Rita Šillere
Biroja administrators
E-pasts: rita.shillere@biolar.lv
Tālr.: +371 67964445Dalīties: