Vakances

Mehāniķis (inženieris)

Profesijas kods 214451
Amats uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši

Amata pienākumi:

 • Nodrošināt dienestiem kas saistīti ar iekārtu ekspluatāciju, remontu un tehnisko apkalpošanu metodisko un tehnisko vadību.
 • Veikt reģistrāciju, uzskaiti esošajām iekārtām.
 • Gatavot kalendāros grafikus iekārtu plānveida profilaktiskiem remontiem, revīzijai, izmēģinājumiem, kā arī pasākumiem iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas uzlabošanā.
 • Piedalīties iekārtu tehniskā stāvokļa, remontu kvalitātes pārbaudēs, kā arī pienākošo jauno iekārtu saņemšanā, dokumentācijas noformēšanā norakstītajām iekārtām vai iekārtu nodošanai citām struktūrvienībām.
 • Nodrošināt remontdarbu sākšanu.
 • Kontrolēt iekārtu tehniskās ekspluatācijas, darba aizsardzības unugunsdrošības noteikumu ievērošanu iekārtu tehniskās lietošanas un remontu laikā.
 • Izstrādāt metodes iekārtu tehniskās lietošanas un remontu pilnveidošanai, lai samazinātu remontu darbietilpību un pašizmaksu, kā arī lai uzlabotu remontu kvalitāti.
 • Piedalīties iekārtu paaugstināta nodiluma un apstāšanās, darba traumatisma iemeslu izpētē, kā arī izstrādāt pasākumus to novēršanai.
 • Kontrolēt savlaicīgu defektu uzskaites lapu, remontuziņojumu, rezerves daļu, materiālu,instrumentu, aparātu pieprasījumu sagatavošanu.
 • Gatavot materiālus, lai noslēgtu līgumus ar specializētiem uzņēmumiem par pamata iekārtu kapitālo remontu un kontrolēt šim nolūkam atvēlēto līdzekļu izmantošanu.
 • Kontrolēt termiņus iekārtu nodošanai un saņemšanaino kapitālāremonta un to komplektāciju.
 • Piedalīties iekārtu ekspluatācijas un remontu standartu un tehnisko noteikumu izstrādē.
 Kvalifikācijas prasības:

Jāzina:
 • Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti, noteikumi, rīkojumi, metodiskie un normatīvie materiāli par ražošanas iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu, uzņēmuma tehniskās attīstības perspektīvi;
 • Ražošanas iekārtu remontdarbu, ekspluatācijas,apkalpošanas darbu organizācija struktūrvienībā, uzņēmumā;
 • Struktūrvienībā esošās iekārtas un to darbības režīmi;
 • Ražošanas tehnoloģijas pamati;
 • Jaunākās remonta un remonta tehnoloģijas metodes;
 • Pret korozijas metodes;
 • Kārtība defektu uzskaites lapu, remontu ziņojumu, rezerves daļu, materiālu, instrumentu pieprasījumu sagatavošanā;
 • Struktūrvienības avāriju likvidācijas plāns;
 • Izgudrojumu pamati;
 • Ekonomikas pamati;
 • Ražošanas organizācijas un vadības pamati;
 • Darba likumdošanas pamati;
 • Apkārtējās vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas un noteikumi;
 • Iekšējie darba kārtības noteikumi.
Izglītība: augstākā, inženieris-mehāniķis

Profesionālā pieredze: arba stāžs ķīmiskajā rūpniecībā ne mazāk kā 3 gadi

Alga: sākot ar 1200 EUR mēnesī un tālāk līdz 2000 EUR mēnesī.

Darba režīms: normāls darba laiks, 5 dienas nedēļā.

Labumi: veselības apdrošināšana, pusdienas par simbolisku samaksu, transports uz/no darba,iespējama (2-3 gadi) izaugsme līdzražotnes tehnologa amatam.

Kontaktpersona:
Rita Šillere
Biroja administrators
E-pasts: rita.shillere@biolar.lv
Tālr.: +371 67964445Dalīties: